Svar til Bonnichsens angreb på Snowden

 


Politiken bragte forleden en højst besynderlig kronik af Hans Jørgen Bonnichsen, tidl. Operativ Chef i PET: “Edward Snowdens afsløringer er en gave til Al Qaeda”.
Debat er altid godt, men i dette tilfælde ender det et sted midt imellem pinligt og katastrofalt, idet kronikken er overstrøet med faktuelle fejl, stråmænd og noget der mest minder om konspirationsteorier.

 

Bonnichsen lægger ud med den automatpilot vi hører hver gang en whistle-blower afslører magtmisbrug og ulovligheder: TERROR! – Snowden skader samarbejdet mellem NSA og FE.

 

Det er ikke bare ydmygende og uhæderligt at en figur som Bonnichsen hopper med på dette mantra – det er dumt. I tilfældet Snowden – som i alle før ham – er der ikke påvist den mindste trussel mod den “Nationale Sikkerhed” (hvad det så end er). Dét der har lidt skade, er Vestlige regeringers anseelse ude og hjemme. Og godt for det. Det er hvad der BØR ske, når man lyver for sine befolkninger og uden skyggen af demokratisk debat, indfaser et globalt overvågningssystem, der ville have gjort STASI våde i trusserne.

 

Det er tvivlsomt om danske efterretningstjenesters samarbejde med dét system har lidt skade (endnu), men hvis det ender sådan, er det kun godt.

 

Bonnichsen:

“Snowdens afsløringer er en gave til al-Qaeda”.

Næh. Terrorister har vidst i årevis at de bliver overvåget og har for længst taget deres forholdsregler. (det samme har i øvrigt alle os der beskæftiger os med aktivisme af forskellig slags)
Men det er naturligvis rigtigt at Snowdens afsløringer er en gave: til befolkningerne i Vesten som nu finder ud af, at vores regeringer er fulde af løgn.

 

Han forsætter:

“Hvis terrorgrupperne tidligere havde haft en sådan indsigt i NSA’s arbejdsmetoder, havde sikkerhedstjenesten næppe kunnet afværge 10 terroranslag og opsporet 50 terrorplaner, som tilfældet skal have været ifølge de officielle amerikanske oplysninger.“

 

Det er godt at Bonnichsen i det mindste får det lille forbehold “ifølge de officielle amerikanske oplysninger.” med. Det er nemlig påviseligt løgn.

 

Man må mistænke ham for at tale mod bedre vidende – det er i hvert fald den mest positive tolkning. Sagen er, at de 50 (egentlig 54) terrorplaner som NSA-cheerleaders har smidt rundt igen og igen, efter lidt gravende journalistisk arbejde og en kongreshøring, hvor man er blevet lidt mere opmærksom på hvor meget efterretningschefer lyver til daglig, har vist sig, at være det pure opspind. Det reelle antal terrorplaner der er blevet afværget af de NSA-programmer Snowden har afsløret, ligger og veksler mellem 0 og 1. Den éne plan der (måske) er tale om, var en somaliskfødt amerikaner, der ville overføre penge til en gruppe i sit hjemland, som måske/måske ikke ville have brugt pengene til at føre krig mod besættelsesmagten der. [Læs Marcy Wheeler/Emptywheel og se hvorfor dette ene “plot” sandsynligvis ikke engang kan bruges som forsvar for NSA: Are Even the Basaaly Moalin Claims Falling Apart Now?]

 

Obamas håndplukkede panel der for nylig afleverede deres anbefalinger vedr. reform af NSA, konkluderede at INGEN terror-angreb er blevet afværget på grund af disse overvågningsprogrammer.
Det er, når alt våset skæres væk, hvad der kan vises frem som undskyldning for, at millarder af vores alle sammens personlige kommunikationer hver eneste dag skal overvåges.

 

Til gengæld har rigtige, ikke-fiktive terrorangreb fundet sted (Madrid, London, Boston Marathon) på trods af al den ulovlige overvågning Snowden har dokumenteret.

 

Derefter hiver Bonnichsen 2 danske kaniner op af hatten (Glasvejs-sagen og Headley-sagen).

Man ved ikke om man skal græde eller grine.

 

Hvis PET har haft brug for et tip fra NSA’s masseovervågning her, er det vist på tide at sidste mand i tjenesten bare lukker og slukker.

 

 • 2: Headley-sagen falder ikke heldigere ud; for det første er det ganske simpelt forkert hvad Bonnichsen påstår: det var IKKE NSA’s altædende overvågningsprogrammer der “fandt” Headley – men derimod godt, gammeldags politiarbejde fra en britisk efterretningstjeneste: Headley opsøgte kendte al Qaeda folk i England, som naturligvis var under opsyn.Derudover: her er tale om en mand der ikke alene har omgået og samarbejdet med kendte terrorister i årevis, men som har været fedtet ind i den den notorisk korrupte pakistanske efterretningstjeneste ISI (som på lange strækninger, er vokset sammen med Taliban). ALLE alarmklokker burde have ringet i forbindelse med ham. [Læs fx denne grundige gennemgang fra ProPublica: Defenders of NSA Surveillance Omit Most of Mumbai Plotter’s Story]

 

Begge disse sager er faktisk – Bonnichsens fantasier til trods – argumenter FOR Snowden og alle os andre der argumenterer for, at overvågning kan være berettiget, hvis den finder sted efter sunde, civiliserede principper der sikrer borgeres retssikkerhed. I grove træk: begrundet mistanke om at en forbrydelse af en vis alvor er under forberedelse eller har fundet sted – og med en dommerkendelse i ryggen. Det er dét der burde adskille retsstater fra bananrepublikker. Når vi giver køb på sådanne principper, er vi om ikke andet tvunget til at indrømme, at det ikke kan være vores frihed, terroristerne hader os for.

 

Lidt senere prøver Bonnichsen (uden held) at sværte Snowden til, ved at påpege at en masse forhold i Rusland er ganske forfærdelige. Korrekt. Det ER uheldigt at Snowden er i Rusland; Som Bonnichsen måske ved, skyldes det, at USA har parkeret ham dér. Snowden skulle egentlig mellemlande i Moskva, en route til Ecuador via Havana, da USA annullerede hans pas, hvorved han effektivt blev fanget. Hvis man skulle være i tvivl om hvorvidt det uden videre kan lade sig gøre for ham at rejse videre til et mere demokratisk land, er det værd at erindre, at da USA mistænkte Bolivias præsident Evo Morales for at have Snowden ombord i sit fly, tvang man flyet ned over europæisk luftrum og gennemsøgte det. Stik imod alle internationale normer.
Højt placerede folk i amerikanske myndigheder taler åbent om at Snowden bør henrettes/myrdes/hænges – alt imens det fortrænges at manden rent faktisk er blevet tildelt asyl, og derfor burde kunne rejse frit.

Bonnichsen:

“Edward Snowden kunne uden lovbrud og med æren i behold have nået sit mål ved at rette henvendelse til Kongressen. USA har faktisk en lang historisk tradition for, at de folkevalgte beskytter føderale whistleblowere mod repressalier. “

Her en ingen undskyldning; Er det en slags syg joke? Har Bonnichsen talt for meget med Jacob Scharf for nylig?

 

USA har – modsat hvad Bonnichesen påstår – ufatteligt DÅRLIGE vilkår for whistle-blowere i sådanne sager, idet det nægtes dem at føre deres sag på fornuftig vis: de må ikke henvise til deres motiver/offenlighedens interesse, ligesom anklagemyndigheden ikke behøver at bevise at der er sket skade som følge af deres handlinger.
De (teoretiske) beskyttelser af føderale whistle-blowere gælder ikke på “national sikkerheds”-området. En ny lov vil muligvis – i teorien – begynde at rette op på dette, men under alle omstændigheder ikke en mulighed for Snowden at dække sig ind under dem, da han som privatansat (Booz Allen Hamilton) konsulent, ikke er omfattet af de nævnte (teoretiske) beskyttelser.

 

For nyligt havde jeg fornøjelse af at bruge noget tid sammen med én af Snowdens forgængere – Thomas Drake, tidl. ledende medarbejde i NSA – som rent faktisk gjorde præcis hvad Bonnichsen efterlyser da han overværede svindel, korruption og ulovligheder i NSA – til ingen verdens nytte.

 

Thomas Drake gik først til pressen (med uklassificerede oplysninger) efter at både at have fulgt den regulære kommandovej internt i NSA, og, forklarer han da jeg bad ham forholde sig til Bonnichsens udsagn, efter at have:

 

[K]ontaktet Kongressen i ly af Intelligence Community Whistleblower Protection Act som vidne og whistle-blower for to forskellige kongreskommitteer i forbindelse med efterforskningen af 11. september 2001 (alle mine vidneudsagn og beviser blev undertrykt og censureret) og derudover gik jeg til Forsvarsministeriets Office of Inspector General.”

Min whistle-blower aktivitet resulterede i alvorlige modangreb, repressalier og hævn.

Værre endnu, anklagede Justitsministeret mig (efter multi-milliondyr, mangeårig Statssikkerheds lækage-efterforskning) for 10 alvorlige forbrydelser, herunder 5 sigtelser for overtrædelser af ”The Espionage Act”, hvorefter jeg stod til 35 år i fængsel.

Jeg gik praktisk talt fallit og blev blacklistet som resultat af at regeringen erklærede mig forræder og Enemy of the State.

Der er ingen beskyttelse når regeringen bestemmer sig for, at whistle-blowing er en kriminel handling.”[personlig kommunikation, januar 2014]

Thomas Drake var som nævnt højt placeret i NSA, og har en fortid i flyvevåbnet, hvor han – ironisk nok – fløj hyppige ture over det daværende Østtyskland i Stasi-tiden. Han var blandt den flok af whistle-blowere der sidste år som de første amerikanere besøgte Snowden i Moskva. [Full disclosure: både Drake og de øvrige, er sammen med undertegnede medunderskriver på en “Åben opfordring til Whistle-blowing” der i før Jul blev trykt i aviser rundt omkring i verden]

Han mener – ligesom en lang række andre whistle-blowere med Daniel Ellsberg i spidsen – både at Snowden har gjort det rigtige – og at det var et klogt træk at forlade USA.

 

Hvis man stadig tænker at Bonnichsen må have den mindste smule ide om hvad han taler om, kan man skele til Chelsey (født Bradley) Manning, som efter at have gennemgået en Kafkask “retssag” nu afsoner 35 år i militærfængsel efter at have været udsat for en behandling som FN’s særlige rapportør erklærede for “på lige fod med tortur”. Hendes forbrydelse var at lække fortrolige dokumenter til WikiLeaks. Heller ikke her er blevet påvist én eneste konkret skadesvirkning som følge af hendes handlinger. Dokumenterne var hemmeligstemplet på langt lavere niveau end hvad Snowden har bragt frem i lyset.

 

Kig også til John Kiriakou (tidl. CIA) som blev whistle-blower da han ikke kunne leve med at dække over tortur. Kiriakou sidder nu i fængsel i USA – sigende nok, den eneste der er røget i spjældet som følge af USA’s brug af tortur.

 

Bonnichsen fabler videre, fast besluttet for at demonstrere at han ikke har fulgt specielt godt med i hele historien:

“Opfattelsen ændrede sig og blev mere begribelig, da Reuters fortalte, at Snowdens adgang til dokumenterne skyldes et svigagtigt misbrug af 20 til 25 af sine kolleger. Han gjorde sine arbejdskammerater til intetanende medskyldige og fortalte dem, at han havde brug for deres password for at hjælpe ham med at gøre sit job som systemadministrator. De fleste af disse kolleger er nu fyret.”

Reuters artiklen kolporterede ukritisk unavngivne, amerikanske kilder- Quelle surprise!. Der er ikke skyggen af bevis for at det har noget på sig – tværtimod har mange, inkl. nogle af Snowdens daværende kollegaer på det kraftigste bestridt dette.[nu også Snowden selv]

 

Men for nu at tackle påstanden lige på: HVIS det skulle være sandt, siger det mere om NSA’s inkompetence, end det siger om Snowden. Hvis en tilfældig administrator uden besvær kan franarre USA’s mesterspioner deres kodeord som beskytter nationens dybeste hemmeligheder, hvordan kan Bonnichsen (eller nogen andre) så have tiltro til, at NSA kan finde ud af noget som helst? Sikre deres egne systemer? Sørge for hackere ikke får adgang? Fremmede efterretningstjenester? Hvor mange har – før Snowden – narret sig til kodeord eller stjålet hemmeligheder, UDEN at gå til pressen? Hvor mange mon har solgt sagerne til Rusland/Kina/Eurasien/Oceanien?

 

Til sidst nedværdiger Bonnichsen sig til febrilsk at kaste “patriot”-kortet (man er ikke patriot når man flygter). Jo, kære Bonnichsen – man kan sagtens være patriot, selvom man flygter. Det vil jeg tro at de fleste politiske flygtninge er; det de flygter fra, er ikke deres lande – men deres regeringer. Det er en fornuftigt ting at gøre, at når ens regering ikke længere føler sig bundet af sin egen forfatning, egne- og internationale love og traktater, og når ens eget land igen og igen har bevist, at det er parat til at sætte alle de værdier det påstår at ville efterleve over styr. Sådan et land er USA blevet.

 

I det konkrete tilfælde med NSA-afsløringerne, ser flere og flere hvor slemt det egentlig står til. Det er på høje tid. Det handler ikke om, hvorvidt det er fint at overvåge kendte og mistænkte terrorister. Det er alle enige om, er en fornuftig ide .Det det handler om, er hvorvidt det er i orden at overvåge hele befolkninger, at udslette privatlivets fred uden skyggen af mistanke (endsige begrundet mistanke). Om hvorvidt det rager staten (og/eller fremmede stater) hvem vi taler med, hvornår, hvor, om hvad. Hvad vi laver, med hvem, hvornår – bare fordi den kan. Det handler om, at for at kunne overvåge os “godt nok”, vælger NSA (og partnere) – udover at tilsidesætte stort set alle love – at gøre kommunikationen usikker; forringe kryptografi, hacke sig ind overalt, undlade at advare mod sikkerhedshuller i software. Det er slemt nok at NSA og Co kigger med – men når man gør dét muligt, sandsynliggør man samtidig at alle mulige andre også kan. Intet af dette er i offentlighedens interesse, terrortrussel eller ej. Og det ved de ansvarlige regeringer godt – derfor har der stort set ingen debat været om noget af det; som sædvanlig bliver sådanne ting indført i den dybeste hemmelighed og aldrig underlagt demokratisk kontrol.

 

Indtil en Snowden kommer forbi. Vi skylder ham en stor tak – og gerne asyl.

 

PS: Kære Bonnichsen. Tror du Snowdens dokumenter rummer oplysninger om Danmark også? Om danske efterretningstjenesters medvirken til ulovligheder mod danske borgere på dansk jord? Hvis ja, tror du så nogle af disse fandt sted, mens du var ansat i tjenesten? Hvis ja: skynd dig at blive whistle-blower!

16 kommentarer
 1. Pat Pending 8 år siden

  Peter,
  tak for indsatsen og skide godt skrevet. Jeg blev dybt overrasket over Bonnichsens “kovending”: Han mindede for mig mere om end dansk Hans Blix. Jeg har endda hørt ham være tvivlsom overfor “Den Officelle Historie” et par gange, men nu er han altså hoppet på den om “Nationens Sikkerhed”.

  Rystende, hvis PET og FE får deres “fakta” fra USA og NSA. Og informationen gives videre til ministre, som i værste fald bruger dem som undskyldning til at føre krig på. Fakta, amerikansk (bevislige) løgn og manipulation, som så bliver videreformidlet til befolkningen via statsapparatets officielle kanaler og en hær af ukritiske journalister på DR, TV2, aviserne, film mm. (Den medieskabte virkelighed).

  Bonnichsen er et fjols.

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Mange tak PP.
   Ja, jeg blev også enormt overrasket over at læse sådan en gang sludder fra Bonnichsen – jeg har ALTID både haft stor respekt for ham, og egentlig syntes godt om ham og hans holdninger.
   Jeg ved sgu ikke helt hvad der sker for ham her – håber at han virkelig bare ikke ved en dadel om sagen.. alternativet er jo.. tjah.. endnu mere ubehageligt 🙁

   P

 2. seb doubinsky 8 år siden

  Bravo! It’s good to hear some good factual arguments against the sea of lies that is infecting this country. Being French and coming from a country with a long tradition of imperialism and cynicism, I am absolutely appalled by the level of naiveté I meet here, and the real shallowness of the Danish democracy. I have never met a country with so little “counter-powers” (the trade unions are all “yellow” and the media is bought by the industry, not to mention the politicians). Your article gives me some hope back that there is still a possibility of truth, reflection and intelligence here. Bravo!

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Thanks a lot for your kind words Seb.
   As you probably can gather, I pretty much agree with your sentiment.

 3. Morten Pedersen 8 år siden

  Tak for engageret og saglig gennemgang og genemhulning af Bonnichsens argumentation.
  Jeg er glad for, at der er intelligent liv derude, synes jeg ellers drukner i ukritiske medier.

 4. Dorthe Møller 8 år siden

  Meget fin kronik, sober og dybdeborende.

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Tak skal du have Dorthe.
   Værdsat!

 5. Helene Nørgaard Knudsen 8 år siden

  Det virkelig skræmmende er at se intelligente mennesker fyre den ene løgn efter den anden af. Det er ikke efterretnings-tjenesterne der er problemet. Vores demokrati har fået en sygdom.

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Helt enig Helene!
   (og tak for dine kommentarer!)

 6. Mikael Velschow-Rasmussen 8 år siden

  Hej Peter !!

  Glimrende forsvar for ‘whistle-blowers’ !

  Med fare for at puste til konspirationerne har jeg et bud på, hvorfor USA slår så hårdt ned på ‘whistle-blowers’:
  Eliten i USA har indset, at yderligere udhuling af det amerikanske demokrati (man ka’ vel dårligt længere rubricere det som dette), i sidste ende vil medføre voldsom ‘civil unrest’, og man gør alt for at statuere eksempler på, hvordan man har tænkt sig at slå ned på disse.

  For tilstanden i det amerikanske “demokrati” ka’ man jo starte med at researche lidt på fx. Chris Hedges og Glenn Greenwald.

 7. Lene Junker 8 år siden

  flot arbejde Peter, endnu engang har virkeligheden overhalet fantasien. Tak fordi du lagde ud på Nej Til Krigs side.

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Tak Lene
   Ja, det er sgu en mærkelig verden!
   Og selv tak!

 8. Stefan 8 år siden

  Glimrende arb Kofod!

  • Skribent
   peterkofod 8 år siden

   Tak Stef
   Nu er jeg tilbaws i DK igen – giv lyd når vi skal lave crypto-session
   P

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

KONTAKT MIG

Alle henvendelser er velkommen. Jeg skriver tilbage så hurtigt jeg kan!

Sender

© 2021 af rasmusberg.dk

Log ind med dine oplysninger

Har du glemt dine oplysninger?